--- Brikkebytte 2018 ---

Alle kunder som har en eldre AutoPASS-brikke mottar ny brikke pr post i
løpet av mars 2018.

Det er viktig at alle som mottar ny brikke monterer den snarest i
henhold til instruksen som er vedlagt brikken.

 

Innkrevjing ved bomstasjon på Spissøy 

 

Innkrevjing starta 2. mai 2013. Bomstasjonen står på Spissøy og er automatisk. Du skal ikkje stoppe ved passering, men køyre rett igjennom. Det er ingen myntmaskiner eller buer for manuell betaling. Det vert også bompengeinnkrevjing på ferjesambandet Langevåg-Buavåg. Bompengane inngår i ferjebilletten.

 

Nye takster og avtalesatser (forskudd) fra 09.05.2016
De nye takstene er oppført under fanen «Prisar og betaling»  

 

 

 

Trykk her for sjå kor bomstasjonen ligg 

 

Det er to betalingsmåtar:

  

• AutoPASS-avtale

• Tilsendt faktura

 

 

Har du brikke allereie?

 

Dersom du har AutoPASS brikke frå eit anna bompengeselskap, kan du bruke denne i Bømlopakken, med mindre du har reservert deg for bruk i fleire bompengeanlegg.
 
Ønskjer du rabatt også i Bømlopakken, må du inngå ein tilleggsavtale med Bømlo Vegselskap AS og betale inn eit eige forskot til dei.
   

Slik skaffar du deg brikke og avtale

 

Du kan teikne avtale med Bømlo Vegselskap her på  nettsida. AutoPASS-brikka kjem i posten.
AutoPASS-brikka skal setjast på innsida av frontruta i køyretøyet.

 

Bømlopakken

 

Bømlopakken omfattar prosjekt og tiltak på tidlegare Rv. 541, Rv. 542 og på Fv. 11, 12, 14, 18, 19 og 23. I samband med forvaltningsreforma vart Rv. 541 og Rv. 542 omklassifiserte til fylkesvegar frå 1.1.2010.
 

Søknad om delvis bompengefinansiering av Bømlopakken vart godkjent i Stortinget 16. juni 2009.St.prp.nr. 78 (2008–2009). 

 

Statens vegvesen har oppretta informative nettsider om Bømlopakken –              
 

 

 

   
Klikk Rediger fra verktøylinjen for å endre innholdet.

 

 

 

Takstvedtak

Bømlo Vegselskap AS har fått godkjent takstsøknad frå Statens vegvesen.

Les meir: 

Generalforsamling 2015

Generalforsamling i Bømlo Vegselskap AS vart halden 21. mai 2015. Styreleiar er Inge Reidar Kallevåg. Dei andre styremedlemmane er Dag Helge Hellen, Siri Klokkerstuen, Per Ole Fylkesnes og Selma Karin Vestvik. Selskapet si årsmelding for 2014.

  

Fv 541 Stokkabekken - Rubbestadneset offisielt opna

Måndag 03. mars 2014 vart Rubbestadnesvegen offisielt opna av fylkesordførar Tom-Christer Nilsen.

 
Foto: Nils Tore Sele

Fv14 Stavland - Bjødledalen offisielt opna

Ei førjulsgåve i Bømlopakken då den nye vegstrekninga mellom Stavland og Bjødledalen vart offisielt opna torsdag 12. desember 2013.

 
Foto:Simon Knutsson Sortland, Bømlo Kommune
 

Tredje snorklipp i Bomlopakken

9. mars 2012 blei strekninga Hollundsdalen - Stokkabekken, og rundkjøringa og miljøgata på Rubbestadneset høgtideleg opna.
Les meir: 

Fv 541 Stokkabekken - Rubbestadneset

Statens vegvesen har inngått avtale med Implenia AS om totalentreprise. Planlagt ferdigstilling av prosjektet er våren 2014.  

Fv 18 Goddo

Strakstiltaka på Fv 18 over Goddo blei ferdigstilt i starten av 2012.
 

Rundkjøringa RubbestadnesetRundkjøringa i Rubbestadneset vart ferdigstilt sommaren 2010.
Les meir

Andre snorklipp i BømlopakkenHollundskjosen-Hollundsdalen blei opna 21.6.2010.
Les meir

Første snorklipp i BømlopakkenLøvegapet – Langevåg blei opna 15.8.2008
Les meir

Tidlegare artiklar