Om bompengeselskapet

Målsetting
Selskapet si målsetting er å finansiere utbygginga av Bømlopakken, slik Bømlopakken er vedteken av Stortinget i St.prp. nr. 78 (2008-2009) "Om delvis bompengefinansiering av prosjekt og tiltak i Bømlo kommune i Hordaland" og Innst. S. nr. 343 (2008-2009) og med evt .seinare vedtekne endringar.

Selskapet sitt styre er:
Styreleiar: Inge Reidar Kallevåg

Styremedlemar: Dag Helge Hellen, Siri Klokkerstuen, Per Ole Fylkesnes, Selma Karin Vestvik
Styret har 5 personlege varamedlemer.

Aksjonærar
Samla aksjekapital i Bømlo Vegselskap AS er kr. 300.000,- fordelt på 3000 aksjar pålydande kr 100,-.
Hordaland fylkeskommune er majoritetseigar med 1600 aksjar. Bømlo kommune har 1400 aksjar.

Administrative tjenester
Bømlo Vegselskap AS kjøper administrative tjenester frå Via Futura AS.
Besøksadresse: Gamlebanken, 2 høgda, Bremnes                                       

Postadresse: Postboks 137, 5445 Bremnes
Telefon: 53 42 97 09 

E-post: post@bomlovegselskap.no
 
Generalforsamling
Generalforsamling vart halden 21. mai 2015. Her finn du lenke til årsmelding 2014.
 

Driftsoperatør

Trøndelag Bomveiselskap AS er driftsoperatør for selskapet etter anbudskonkurranse. Driftsoperatøren står for sjølve bompengeinnkrevjinga og har ansvar for all kundekontakt.

 

 

Takstvedtak

Bømlo Vegselskap AS har fått godkjent takstsøknad frå Statens vegvesen.

Les meir: 

Generalforsamling 2015

Generalforsamling i Bømlo Vegselskap AS vart halden 21. mai 2015. Styreleiar er Inge Reidar Kallevåg. Dei andre styremedlemmane er Dag Helge Hellen, Siri Klokkerstuen, Per Ole Fylkesnes og Selma Karin Vestvik. Selskapet si årsmelding for 2014.

  

Fv 541 Stokkabekken - Rubbestadneset offisielt opna

Måndag 03. mars 2014 vart Rubbestadnesvegen offisielt opna av fylkesordførar Tom-Christer Nilsen.

 
Foto: Nils Tore Sele

Fv14 Stavland - Bjødledalen offisielt opna

Ei førjulsgåve i Bømlopakken då den nye vegstrekninga mellom Stavland og Bjødledalen vart offisielt opna torsdag 12. desember 2013.

 
Foto:Simon Knutsson Sortland, Bømlo Kommune
 

Tredje snorklipp i Bomlopakken

9. mars 2012 blei strekninga Hollundsdalen - Stokkabekken, og rundkjøringa og miljøgata på Rubbestadneset høgtideleg opna.
Les meir: 

Fv 541 Stokkabekken - Rubbestadneset

Statens vegvesen har inngått avtale med Implenia AS om totalentreprise. Planlagt ferdigstilling av prosjektet er våren 2014.  

Fv 18 Goddo

Strakstiltaka på Fv 18 over Goddo blei ferdigstilt i starten av 2012.
 

Rundkjøringa RubbestadnesetRundkjøringa i Rubbestadneset vart ferdigstilt sommaren 2010.
Les meir

Andre snorklipp i BømlopakkenHollundskjosen-Hollundsdalen blei opna 21.6.2010.
Les meir

Første snorklipp i BømlopakkenLøvegapet – Langevåg blei opna 15.8.2008
Les meir

Tidlegare artiklar