Bompengetakstar

Bømlo Vegselskap AS starta bompengeinnkrevjing av Bømlopakken 2. mai 2013.

Innkrevjingsperioden vil vera 15 år. 

 

Bompengeopplegget omfattar

 • Ein bomstasjon på Fv 542 på Spissøy i Bømlo kommune - Bømlo bomstasjon. Automatisk AutoPASS bomstasjon med innkrevjing heile døgnet, alle dagar, i begge retningar. 
 • Innkrevjing av bompengar på ferjesambandet Langevåg - Buavåg, ved alle avgangar i begge retningar.

Ved innkrevjinga i bomstasjonen er det planlagt to takstgrupper:


– Lette kjøretøy (kjøretøy med totalvekt til og med 3500 kg)
– Tunge kjøretøy (kjøretøy med totalvekt over 3500 kg)

 

 Takstar i Bømlopakken

 

Vegdirektoratet har godkjent følgjande takst- og rabattsystem:

 

Type

Rabatt

            Lett kjøretøy

        Tunge kjøretøy   

 

 

Takst

Forskuddsbeløp

Takst

Forskuddsbeløp

Full pris

0

kr 80,00

 

kr 160,00

 

Avtale

30 pst.

Kr 56,00

kr 2 240,00

kr 112,00

kr 4 480,00

Avtale

40 pst.

Kr 48,00

kr 2 880,00

kr   96,00

kr 5 760,00

Avtale

50 pst.

Kr 40,00

kr 4 800,00

kr   80,00

kr 9 600,00

 

Timesregel:

Betaling kun for 1 passering innanfor 1 time. Ved fleire passeringar, gratis.
Timseregelen gjeld kun for dei med
gyldig AutoPASS avtale.


Passeringstak:
Passeringar utover 75 pr mnd er gratis. 
 

    

Generelle fritaksreglar 

Fritaksreglane er basert på gjeldande takstregulativ som gir fritak for desse trafikantgruppene:

 • Syklande og gåande
 • Passasjerar i alle typar kjøretøy
 • Utrykningskjøretøy
 • El-bilar med drivstoffkode 5 i vognkortet
 • Hydrogenbilar med HY-registreringsskilt
 • Kollektivtransport - kjøretøy i rute
 • Kjøretøy som i samband med arbeid på bomvegen må passere bomstasjonen (anleggstrafikk)
 • Moped og motorsyklar
 • Kjøretøy i merka gravferdsfølgje er fritatt for betaling. Kjøretøy i merka gravferdsfølgje må ta kontakt med bompengeselskapet og gi informasjon om passeringa for å få fritak. 

Bompengeinnkrevjing på ferje

Ved bompengeinnkrevjinga i ferjesambandet Langevåg - Buavåg er det lagt til grunn eit tillegg på 4 takstsoner. I ferjesambandet er det lagt opp til rabattar etter rabattordningane for ferjetakstar. 

Gjeldande ferjetakstregulativ (i kroner, inkl. 8% mva)


 

Billengde

Ferjetakst

Bompengar

Totalpris

T.o.m. 6,0m

    84,–

    23,–

 107,–

6,01m–7,0m

   205,–

     57,–

 262,–

7,01m–8,0m

   240,–

     67,–

 307,–

8,01m–9,0m

  313,–

    79,–

 392,–

10,01m–12,0m

  375,–

    83,–

 458,–

12,01m–14,0m

  442,–

         91,-

 533,–

14,01m–17,0m

 533,–

       100,-

 633,–

17,01m–19,0m

608,–

       100,-

 708,-

19,01m–22,0m

 700,–

  108,-

 808,–

Motorsykkel/ moped

     0

      0

   58,-


Bompengeinnkrevjinga på ferje starta samtidig med innkrevjinga i Bømlo bomstasjon i 15 år.
 

Bompengeselskap for Bømlopakken 

Bømlo Vegselskap AS er bompengeselskap for Bømlopakken, og er ansvarleg for innkrevjinga av bompengar.

 

 

 

Takstvedtak

Bømlo Vegselskap AS har fått godkjent takstsøknad frå Statens vegvesen.

Les meir: 

Generalforsamling 2015

Generalforsamling i Bømlo Vegselskap AS vart halden 21. mai 2015. Styreleiar er Inge Reidar Kallevåg. Dei andre styremedlemmane er Dag Helge Hellen, Siri Klokkerstuen, Per Ole Fylkesnes og Selma Karin Vestvik. Selskapet si årsmelding for 2014.

  

Fv 541 Stokkabekken - Rubbestadneset offisielt opna

Måndag 03. mars 2014 vart Rubbestadnesvegen offisielt opna av fylkesordførar Tom-Christer Nilsen.

 
Foto: Nils Tore Sele

Fv14 Stavland - Bjødledalen offisielt opna

Ei førjulsgåve i Bømlopakken då den nye vegstrekninga mellom Stavland og Bjødledalen vart offisielt opna torsdag 12. desember 2013.

 
Foto:Simon Knutsson Sortland, Bømlo Kommune
 

Tredje snorklipp i Bomlopakken

9. mars 2012 blei strekninga Hollundsdalen - Stokkabekken, og rundkjøringa og miljøgata på Rubbestadneset høgtideleg opna.
Les meir: 

Fv 541 Stokkabekken - Rubbestadneset

Statens vegvesen har inngått avtale med Implenia AS om totalentreprise. Planlagt ferdigstilling av prosjektet er våren 2014.  

Fv 18 Goddo

Strakstiltaka på Fv 18 over Goddo blei ferdigstilt i starten av 2012.
 

Rundkjøringa RubbestadnesetRundkjøringa i Rubbestadneset vart ferdigstilt sommaren 2010.
Les meir

Andre snorklipp i BømlopakkenHollundskjosen-Hollundsdalen blei opna 21.6.2010.
Les meir

Første snorklipp i BømlopakkenLøvegapet – Langevåg blei opna 15.8.2008
Les meir

Tidlegare artiklar